Mentalność

Bądź miły, każdy kogo spotykasz toczy ciężką batalię