Jak znaleźć sens życia?

Można ciągle się zastanawiać nad sensem egzystencji albo czynić wszelkie kroki do jego odnalezienia. Można nigdy go nie osiągnąć, bądź też popaść w ułudę szybkiego, aczkolwiek krótkiego spełnienia. Mo…